Naše třídy

Děti od 1-2 let

Do jesliček běžně nastupují děti s plenkami. Tomu všemu postupně ve spolupráci s rodiči odnaučujeme. Prioritou je zvládnout si umýt ručičky, najíst se sám, umět po sobě uklidit hračky. Trénujeme nácvik všech dovedností. Hrajeme si se stavebnicí, s kostkami, s míčky atd.

Děti od 2-3 let

Pracujeme na tom připravit děti na nástup do státní školky bez problémů. Děti se učí hrou a podporujeme jejich kreativitu prostřednictvím vhodných hraček. Tvoříme s nimi jejich první umělecká díla. Vedeme děti k samostatnosti a rozvíjíme jejich schopnosti.